PLE ORDINARI DE SETEMBRE

  1. Aprovació, si escau, de l’acta anterior nº 8 de data 25 de juliol de 2016 (1:23) UNANIMITAT 2. Moció del grup Ciudadanos per a l’adequació de col·legis públics i supressió d’aules prefabricades. (2:20) Lectura al 2:36. Compromís: voten en contra perquè ja es va parlar a les comissions i està tot en marxa…